Üniversite Denklik

Ukraynada eğitim alacağınız okulun YÖK tarafından tanınıyor olması sizin alacağınız diplomanın da tanınacağı anlamına gelmez.

Bu konuda öncelikli dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencilerin Ukrayna’da eğitim almaya başladıkları yıl ya da bir önceki yıl mutlaka YGS sınavına girerek lisans programları için gereken baraj puanını (185) geçmiş olmaları gerekmektedir.

Ayrıca gidilecek okul ile ilgili YÖK’e dilekçe ile başvuru yapılarak üniversitenin YÖK denkliğinin olduğu kayıt altına alınmalıdır.

Mezuniyet sonrası ise YÖK’e denklik başvuru yapıldıktan sonra mezun olduğunuz üniversite ve bölüme göre YÖK direkt denklik verebilir ya da denklik vermek için “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit” sınavına girilmesini şart koşabilir. Sınav ile ilgili bilgi için; http://www.osym.gov.tr/belge/1-13272/1-asama.html

Ayrıca YÖK denklik başvuru süreci ile ilgili bilgiler için; http://www.yok.gov.tr/content/view/1179/287/

Örnek Denklik Mektubu